İNTERNETİN TARİHİ

Günümüzün neredeyse temel ihtiyacı haline gelen internet hakkında bir gezinti

E. Samet Bişkin
13 min readFeb 10, 2021
Pixabay

İçindekiler

  1. İnternet Nedir?
  2. Kronoloji
  3. Üst Düzey Domainler
  4. Sonuç

İnternet Nedir?

Temel tanımıyla nedir bu internet? Britannica’ya göre “internet, tüm dünyadaki bilgisayarları birbirine bağlayan geniş bir ağdır. İnsanlar bir İnternet bağlantısıyla her yerden bilgi paylaşabilir ve iletişim kurabilir.”

Peki bu internet nerelerden günümüzün vazgeçilmezi haline gelmiş beraber bakalım.

Kronoloji

1836: Telgraf, Cooke ve Wheatstone 36 tarihinde patentini aldı. Aslında 1753'te, İskoç Dergisi’nde anonim bir yazar elektrostatik bir telgraf önerdi. Alfabenin her harfi için bir tel kullanarak, tel terminallerini sırayla elektrostatik bir makineye bağlayarak ve en uçtaki öz toplarının sapmasını gözlemleyerek bir mesaj iletilebileceğini yazdı. Yazar hiçbir zaman kesin olarak tanımlanamadı, ancak mektup C.M. ve Renfrew’den, Charles Marshall of Renfrew’in önerilmesine yol açacak şekilde yayınlanmıştır. Elektrostatik çekim kullanan telgraflar, Avrupa’daki elektrik telgrafındaki erken deneylerin temelini oluşturdu, ancak pratik olmadığı için terk edildi ve hiçbir zaman yararlı bir iletişim sistemi haline gelmedi. Yaygın olarak kullanılan ilk gerçek telgraf, 18. yüzyılın sonlarında icat edilen Claude Chappe’nin optik telgrafıydı. Sistem, Napolyon döneminde Fransa’da ve Fransa tarafından kontrol edilen Avrupa ülkelerinde yaygın olarak kullanıldı. Elektrikli telgraf, 19. yüzyılın ortalarında optik telgrafın yerini almaya başladı. İlk olarak İngiltere’de Cooke ve Wheatstone telgrafı biçiminde ele alındı ​​ve başlangıçta çoğunlukla demiryolu sinyalizasyonuna yardımcı olarak kullanıldı. Bunu kısa sürede Amerika Birleşik Devletleri’nde Samuel Morse tarafından geliştirilen farklı bir sistem izledi. Elektrikli telgraf Fransa’da yerleşik optik telgraf sistemi nedeniyle daha yavaş gelişti, ancak Chappe optik telgraf ile uyumlu bir kodla bir elektrikli telgraf kullanıma soktu. Mors sistemi, Almanya’da geliştirilen değiştirilmiş bir Mors kodu kullanılarak 1865'te uluslararası standart olarak kabul edildi.

Peki bu neden alakalı? Mors Kodu, insanlar arasında iletişim kurmak için kullanılan bir dizi nokta ve çizgi. Bu, bugün bilgisayarların ikili (0/1) verilerle iletişim kurma biçiminden hiç de uzakta değil. Claude Chappe’nin, Nalbach-Almanya yakınlarındaki Litermont’taki optik telgrafının kopyası;

Wikimedia Commons

1858-1866: Transatlantik kablolar. 1858 Atlantik kablosu, ilk kez okyanus boyunca anlık iletişimi taşımak için kuruldu. Bu ilk kablonun döşenmesi, toplumda bir dönüm noktası olayı olarak görülse de teknik bir başarısızlıktı. Sadece birkaç gün hizmette kaldı. 1866'da döşenen sonraki kablolar tamamen başarılıydı ve bir asır sonra aya iniş gibi olaylarla karşılaştırıldı. Kablolar :) Neredeyse 100 yıldır kullanımda kaldı. Atlantik genelinde doğrudan anlık iletişime izin verildi. Günümüzde kablolar tüm kıtaları birbirine bağlamaktadır ve hala telekomünikasyonun ana merkezidir. 1866 Transatlantik kablonun inişi, Heart’s Content-Newfoundland, Robert Charles Dudley, 1866;

Wikimedia Commons

1876: Telefon. Alexander Graham Bell’in işleri. İlgili olduğu kısmı, telefon görüşmeleri günümüzde İnternet bağlantılarının omurgasını oluşturmaktadır. Modemler, bilgisayarların telefon ağı üzerinden bağlanmasına izin vermek için Dijitalden Sese dönüşümler sağlar.

1957: SSCB ilk yapay yeryüzü uydusu olan Sputnik’i fırlattı. Bu neden alakalı? Küresel telekomünikasyonun başlangıcı olarak görülür. Uydular günümüzde her türlü verinin iletilmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

Wikimedia Commons

1958: SSCB’nin Sputnik uydusuna yanıt olarak Amerikan Federal Hükümeti Savunma Bakanlığı’nın araştırma ve geliştirme kolu olan “Savunma İleri Düzey Araştırma Projeleri Kurumu” (DARPA- Defence Advanced Research Project Agency) oluşturuldu. Bu birimin temel amacı ABD’yi askeri alanlara uygulanabilecek bilim ve teknoloji alanlarında öncü duruma geçirmekti.

1962-1968: 65 yılında DARPA “zaman paylaşımlı bilgisayar ağı” çalışmasına maddi destek sağladı ve 67 yılında paket anahtarlamalı ağ planı sunuldu. ARPANET ‘in ilk tasarımı Lawrence G. Roberts tarafından yayınlandı. Temel hedef, bir nükleer savaş esnasında iletişim sisteminde sorunlar da oluşsa ülkenin değişik yerlerinde kurulu bulunan bilgisayar sistemleri arasındaki bağlantının kesilmeden devam etmesiydi. Paket anahtarlama, mesajları her paket için yönlendirme kararlarıyla rastgele paketlere bölen hızlı bir depolama ve iletme ağı tasarımıdır.

1969: ABD Savunma Bakanlığınca bilgisayar ağları konusunda araştırma çalışmalarında internetin doğuşu ARPANET oluşturuldu. İlk düğüm noktaları: University of California Los Angeles, Stanford Research Institute, UCSB, Utah Üniversitesinden oluşturulmuştu. Mart 1977'de yayınlanan ARPANET mantıksal haritası;

Wikimedia Commons

1971: Düğüm noktaların sayısı 71 yılında15’e, bağlı bilgisayar sayısı da 23’e ulaşmıştı (UCLA, SRI, UCSB, University of Utah, BBN, MIT, RAND, SDC, Harvard, Lincoln Lab, Stanford, UIU(C), CWRU, CMU, NASA/Ames). Bu sırada E-posta icat edildi; Tomlinson, e-postanın mucidi olarak kabul edilmektedir; 71'de, kullanıcı adını bir hedef sunucuya bağlamak için @ işaretini kullanarak ARPANET üzerindeki farklı ana bilgisayarlardaki kullanıcılar arasında posta gönderebilen ilk sistemi geliştirdi. 70'lerin ortalarında, e-posta olarak tanınan form buydu. E-posta, günümüzde hala İnternette kişiler arası iletişimin ana yoludur.

1972: ARPANET’in ilk halka açık gösterimi 71'in sonlarında, DARPA’dan Larry Roberts, insanların işleri ilerletmek için ciddi motivasyona ihtiyaç duyduğuna karar verdi. Ekim 72'de Uluslararası Bilgisayar İletişimi Konferansı düzenlenecekti, bu yüzden Larry BBN’den, Bob Kahn’dan ARPANET’in halka açık bir gösterisini düzenlemesini istedi. ARPANET’in 40 makine arasında ilk halka açık gösterimiydi.

1973-1989 yılları arasında ağları birleştirme ve İnternet’i oluşturma aşamaları gerçekleşiyor.

1973: ARPANET’e ilk uluslararası bağlantılar University College of London (İngiltere) ve Royal Radar Establishment (Norveç) ile gerçekleştirildi.

1974: İletim Kontrol Protokolü (TCP-Transmission Control Protocol) belirtildi. Paket ağı iletişimi internet iletişiminin temelidir.

ARPANET’in ticari bir versiyonu olan Telenet açıldı. İlk halka açık paket veri hizmetiydi. 1978'e kadar “İletim Kontrol Protokolü”nün (TCP-Transmission Control Protocol) dört uyarlaması geliştirildi ve denendi.

1976: Ağ birçok kişiye geldi. Kraliçe Elizabeth bir e-posta gönderdi. Bilgisayar ağları gelişiminde önemli kilometre taşlarından bir diğeri de UUCP (Unix to Unix CoPy-Unix’ten Unix’e kopyalama) protokolünün ortaya çıkmasıydı. Terim genellikle komutların uzaktan yürütülmesine ve bilgisayarlar arasında dosya, e-posta ve ağ haberlerinin aktarılmasına izin veren bir bilgisayar programları ve protokolleri paketini ifade eder. 1976 yılında, UUCP AT&T tarafından geliştirildi ve bir yıl sonra UNIX sistemleri ile beraber dağıtılmaya başladı. Böylece bu basit ama kullanışlı iletişim protokolü de hızla yayılmaya başladı.

1977: Akademik dünya içindeki iletişimin sağlanması için bu sırada çeşitli çalışmalar da devam ediyordu. Bunlardan ilki 77 yılında bilgisayar bilimleri alanında çalışan 100 araştırmacının e-posta ile haberleşmesi için Wisconsin Üniversitesinde Larry Landweber tarafından yaratılan THEORYNET idi. İzleyen yıllarda akademik kuruluşların temel iletişim altyapısını oluşturacak olan BITNET, “Because It’s Time NETwork” ve CSNET (Computer Science NETwork) 1981 yılında oluşturuldu.

Ticari amaçlı iletişim için bankalar 1977 yılında SWIFT (Dünya Çapında Bankalararası Finansal Telekomünikasyon Derneği) ağını oluşturdular. Bu ağ 1990'da 2,900 banka tarafından kullanılmaktaydı. Diğer taraftan havayolu şirketlerinin oluşturduğu SITA iletişim ağı, bugün bilet ayırma ve diğer işletme amaçları için kullanılmaktadır.

Wikimedia Commons

1979: ABD’de Bilgisayar Bilimleri Bölümü’nde Bilgisayar Ağını Araştırma alanı kuruldu.

Usenet, bilgisayarlarda bulunan dünya çapında dağıtılmış bir tartışma sistemidir. Genel amaçlı Unix’ten Unix’e Kopyalama (UUCP) çevirmeli ağ mimarisinden geliştirilmiştir. Tom Truscott ve Jim Ellis fikri 1979'da tasarladılar ve 1980'de kuruldu. Kullanıcılar, haber grupları olarak bilinen bir veya daha fazla kategoride mesajları (makale veya gönderi olarak adlandırılır ve toplu olarak haber olarak adlandırılır) okuyup ve gönderiyorlardı. Usenet, pek çok açıdan bir bülten tahtası sistemine (BBS) benzer ve yaygın olarak kullanılan İnternet forumlarının öncüsüdür.

İnteraktif çok kullanıcılı siteler. Etkileşimli macera oyunları, masa oyunları, zengin ve ayrıntılı veritabanları çıktı. ARPA, İnternet Yapılandırması Kontrol Panosunu (ICCB) çıkardı.

Yine 79'da Paket Radyo Ağı (PRNET), teknolojileri zaman içinde gelişen bir dizi erken, deneysel mobil özel (Wireless ad hoc network) ağlardı. Advanced Research Projects Agency (ARPA) tarafından finanse edildi. Projedeki başlıca katılımcılar arasında BBN Technologies, Hazeltine Corporation, Rockwell International’ın Collins bölümü ve SRI International yer aldı. Çoğu iletişim mobil minibüsler arasında gerçekleşiyordu. Stanford Araştırma Enstitüsü’nün Packet Radio Van, ilk üç yollu internet bağlantılı yayın sitesi;

Wikimedia Commons

1980: Bulletin board system veya BBS (Bilgisayar Bülten Tahtası Hizmeti, CBBS olarak da bilinir), kullanıcıların bir terminal programı kullanarak sisteme bağlanmasına olanak tanıyan yazılım çalıştıran bir bilgisayar sunucusudur. Oturum açtıktan sonra kullanıcı, yazılım ve veri yükleme ve indirme, haberleri ve bültenleri okuma ve diğer kullanıcılarla mesaj alışverişi gibi genel mesaj panoları ve bazen de doğrudan sohbet etme gibi işlevleri gerçekleştirebilir. 80'lerin başında, FidoNet gibi mesaj ağları, e-postaya benzeyen NetMail gibi hizmetler sağlamak için ortaya çıktı. 1994 tarihli Free-net ilan panosu için bir karşılama ekranı;

Wikimedia Commons

AT&T’nin Unix lisansını diğer bilgisayar firmalarına da vermesiyle birlikte, 1980’li yılların ortalarından başlayarak masaüstü işistasyonları (workstations) UNIX işletim sistemleri ve TCP/IP yazılımları ile beraber satılmaya başladılar. Böylece küçük boy kuruluşlar ve hatta iş istasyonu sahibi kişiler dahi genel amaçlı ağlara dahil olma şansına sahip oldular.

1980'lerin başlarında Stanford’daki Bosack dahil olmak üzere öğrenciler ve personel, okulun tüm bilgisayar sistemlerini birbirleriyle konuşmak için birbirine bağlamak için kampüsteki teknolojiyi kullandı ve “Mavi Kutu” adı verilen çok protokollü bir yönlendirici olarak işlev gören bir kutu yarattı. Mavi Kutu, ilk olarak Stanford’da araştırma mühendisi William Yeager tarafından yazılan yazılımı kullandı. Altta yatan mimari ve iyi ölçeklendirme yeteneği nedeniyle Yeager’in iyi tasarlanmış icadı, Cisco’nun erken başarısının anahtarı oldu. Cisco günümüzde alanında başarısını korumaktadır. Cisco’nun ilk yönlendiricisi, Gelişmiş Ağ Geçidi Sunucusu (AGS) yönlendiricisi (1986);

Wikimedia Commons

1981: BITNET, 81'de New York City Üniversitesi’nde (CUNY) Ira Fuchs ve Yale Üniversitesi’nde Greydon Freeman tarafından kurulan, kooperatif bir ABD üniversite bilgisayar ağıydı. İlk ağ bağlantısı CUNY ve Yale arasındaydı. BITNET adı aslında “Because It’s There Network (Çünkü Orada Ağ)” anlamına geliyordu, ama sonunda “Because It’s Time Network (Çünkü Zaman Ağı)” anlamına geldi.

Bilgisayar Bilimleri Ağı (CSNET), 1981'de Amerika Birleşik Devletleri’nde faaliyete geçen bir bilgisayar ağıydı. Amacı, finansman veya yetkilendirme kısıtlamaları nedeniyle doğrudan ARPANET’e bağlanamayan akademik ve araştırma kurumlarındaki bilgisayar bilimi bölümleri için ağ faydalarını genişletmekti. Ulusal ağ oluşturma konusunda farkındalığın ve bunlara erişimin yayılmasında önemli bir rol oynadı ve küresel İnternetin gelişmesi yolunda önemli bir kilometre taşı oldu.

1982: TCP/IP gelecekteki iletişimi tanımlar. DCA ve ARPA, ARPANET için genellikle TCP/IP olarak bilinen protokol paketi olarak, İletim Kontrol Protokolünü (TCP) ve İnternet Protokolünü (IP) kurar.

İnternet Protokolü (IP), veri birimlerinin ağ sınırları boyunca aktarılması için İnternet protokolü paketindeki temel iletişim protokolüdür. Yönlendirme işlevi internet üzerinden çalışmayı mümkün kılar ve esasen İnternet’i kurar.

Tarihsel olarak IP, 1974 yılında Vint Cerf ve Bob Kahn tarafından tanıtılan ve İletim Kontrol Protokolü’nün (TCP) temeli haline gelen bağlantı odaklı bir hizmetle tamamlanan orijinal İletim Kontrol Programındaki bağlantısız veri birimi hizmetiydi. İnternet protokol paketi bu nedenle genellikle TCP/IP olarak adlandırılır. Şubat 1982'deki TCP/IP test ağının haritası;

Wikimedia Commons

IP’nin ilk ana sürümü olan İnternet Protokolü Sürüm 4 (IPv4), İnternet’in baskın protokolüdür. Onun halefi, halka açık İnternette dağıtımını artıran İnternet Protokolü Sürüm 6'dır (IPv6).

İletim Kontrol Protokolü (TCP), İnternet protokol paketinin ana protokollerinden biridir. İnternet Protokolünü (IP) tamamladığı ilk ağ uygulamasından kaynaklanmıştır. Bu nedenle, tüm paket genellikle TCP/IP olarak adlandırılır. TCP, bir IP ağı üzerinden iletişim kuran ana bilgisayarlar üzerinde çalışan uygulamalar arasında bir 8 bit(bayt) akışının güvenilir, sıralı ve hata kontrollü teslimini sağlar. World Wide Web, e-posta, uzaktan yönetim ve dosya aktarımı gibi başlıca internet uygulamaları, TCP/IP paketinin Taşıma Katmanının bir parçası olan TCP’ye dayanır. SSL/TLS genellikle TCP üzerinde çalışır.

Başlangıçta Avrupa UNIX Ağı’nın kısaltması olan EUnet, EUUG (Avrupa UNIX Kullanıcıları Grubu) (daha sonra EurOpen) ve ilk uluslararası UUCP bağlantılarının himayesi altında gelişim göstermiştir. E-posta ve USENET hizmetleri sağlamak için EUUG tarafından oluşturulmuştur.

1983: Ad sunucusu geliştirildi. Bir ad sunucusu, İnternet’in iki ana ad alanından biri olan Etki Alanı Adı Sisteminin (DNS) sunucu bileşenini ifade eder. DNS sunucularının en önemli işlevi, insan tarafından hatırlanabilir alan adlarının (example.com) ve ana bilgisayar adlarının İnternet’in ikinci ana ad alanı olan karşılık gelen sayısal İnternet Protokolü (IP) adreslerine (93.184.216.34) dönüştürülmesidir (çözümlenmesidir). İnternetteki bilgisayar sistemlerini ve kaynaklarını belirlemek ve bulmak için kullanılır.

83'te Masaüstü iş istasyonları yaygınlık göstermeye başladı.

ICCB(Intelligence Community Campus-Bethesda)’nin yerine İnternet Faaliyetleri Kurulu (IAB) düzenlendi.

1984: ABD’de oluşturulan BITNET ağının Avrupa uzantısı olarak EARN (European Academic and Research Network) 1984 yılında kuruldu. Aynı yıllarda Japonya’da JUNET (Japan Unix Network) ve İngiltere de, JANET (Joint Academic Network) kuruldu.

Janet, eğitim için bilgi işlem desteği sağlamak üzere kurulmuş, kar amacı gütmeyen bir şirket olan Jisc tarafından sağlanan, Birleşik Krallık araştırma ve eğitim topluluğu için yüksek hızlı bir ağdır.

Wikimedia Commons

1986: Internet bağlantılarındaki artışın en önemli adımını oluşturan NSF-NET (National Science Foundation NETwork-Ulusal Bilim Vakfı Ağı) ise 1986 yılında 56Kbps hızındaki bir omurga ile ortaya çıktı. Ertesi yıl NSF, ABD içindeki Internet omurgası NSF-NET in işletilmesi için IBM, MCI ve Michigan üniversitesinin oluşturduğu ve Merit Network Inc. adı verilen konsorsiyum ile anlaşma imzaladı. Omurga hızı 1988 yılında T1 (1,544 Mbps) seviyesine yükseltildi.

Wikimedia Commons

1987: UUNET, en büyük internet servis sağlayıcılarından biri ve ilk Katman 1 ağlarından biriydi. Kuzey Virginia’da bulunuyordu ve ilk ticari İnternet servis sağlayıcılarından biriydi. Bugün UUNET, Verizon Business’ın (eski adıyla MCI) dahili bir markasıdır.

Wikipedia

1989: İnternet’e bağlı bilgisayar sayısı 100.000 ve BITNET’e bağlı bilgisayar sayısı ise 1.500 civarındaydı. BITNET kullandığı yazılım teknolojisinin bir gereği olarak sakla-ve-ilet (store-and-forward) tipi bir ağdır. Uzaktan login, file transfer ve etkileşimli kullanım gibi özellikleri bulunmamaktadır. Bu teknolojik sorunlar nedeni ile kuruluşundan yaklaşık 10 yıl sonra büyümesi durmuş, bugün ise terkedilme noktasına gelmiştir.

HTTP (İngilizce Hyper-Text Transfer Protocol, Türkçe Hiper-Metin Transfer Protokolü) bir kaynaktan dağıtılan ve ortak kullanıma açık olan hiperortam bilgi sistemleri için uygulama seviyesinde bir iletişim protokolüdür. HTTP, World Wide Web için veri iletişiminin temelidir; burada köprü metni belgeleri, örneğin bir fare tıklamasıyla veya bir web tarayıcısında ekrana dokunarak kullanıcının kolayca erişebileceği diğer kaynaklara köprüler içerir. HTTP, 1989'da CERN’de Tim Berners-Lee tarafından geliştirilmeye başlandı.

1990: İnternet’in ticarileşme süreci de belirginleşmeye başlamıştır. Önce ARPANET ağı tamamen sona erip NSF-NET oluşmuş ve ardından Internet’in ticari kullanımı önündeki engelleri kaldırmasıyla beraber Commercial Internet eXchange (CIX) oluşturulmuştur.

Archie, kullanıcıların belirli dosyaları daha kolay tanımlamasına olanak tanıyan FTP (Dosya Aktarım Protokolü) arşivlerini indekslemek için bir araçtır. İlk İnternet arama motoru olarak kabul edilir. Orijinal uygulama 90 yılında, o zamanlar Kanada, Montreal’deki McGill Üniversitesi’nde yüksek lisans öğrencisi olan Alan Emtage tarafından yazılmıştır. URL’si; http://archie.icm.edu.pl/archie_eng.html

1991: Geniş Alan Bilgi Sunucusu (WAIS), uzak bilgisayarlardaki dizin veritabanlarında arama yapmak için ANSI Standardı Z39.50 Bilgi Erişim Hizmeti Tanımı ve Kütüphane Uygulamaları için Protokol Spesifikasyonları’nı (Z39.50: 1988) kullanan bir istemci-sunucu metin arama sistemidir. Bu servisi kullanan programlar verilen bir anahtar kelimenin içinde geçtiği dokümanların listesini isterler. Thinking Machines, Apple Computer, Dow Jones ve KPMG Peat Marwick’in bir projesi olarak geliştirildi. WAIS, ne standarda ne de OSI çerçevesine (TCP / IP’nin yerine benimseyerek) uymadı, ancak Z39.50: 1988'den esinlenerek benzersiz bir protokol oluşturdu.

Gopher, bir TCP/IP protokolü. İnternette HTTP teknolojisi yaygınlaşmadan önce sitelerin sadece düz metin formatıyla sunulmasını sağlayan protokol. Veronica ve Jughead adlı arama motorları gopher sayfalarına erişmek amacıyla kullanılabilmektedir. 91 yılında Minesota Üniversitesi tarafından geliştirilmiştir. İnternette bulunan çeşitli konular arasında araştırma yapma olanağı sağlayan bir istemci (client) programıdır. Gopher söz konusu içeriklere erişimde internet adresini bilmeksizin de erişim imkânı sağlamaktadır.

Yaygın olarak Web olarak bilinen World Wide Web (Dünya çapında Ağ-WWW), belgelerin ve diğer web kaynaklarının Tek Düzen Kaynak Konum Belirleyicileri (https://example.com/ gibi URL’ler) tarafından tanımlandığı ve birbiriyle bağlantılı olabilen bir bilgi sistemidir. Hiper metin ve İnternet üzerinden erişilebilir. Web kaynakları, Köprü Metni Aktarım Protokolü (HTTP) aracılığıyla aktarılır, kullanıcılar tarafından web tarayıcısı adı verilen bir yazılım uygulamasıyla erişilebilir ve web sunucusu adı verilen bir yazılım uygulaması tarafından yayınlanır. Ocak 1991'de başlayarak CERN dışında diğer araştırma kurumlarına ve daha sonra Ağustos 1991'de halka açıldı. 2010'daki CERN veri merkezi, bazı WWW sunucularını barındırıyor;

Wikimedia Commons

1992: Mbone (“çok noktaya yayın omurgası” nın kısaltması), İnternette IP çok noktaya yayın trafiğini taşımak için İnternetin üzerine kurulmuş deneysel bir omurga ve sanal ağdır. 90'ların başında geliştirildi ve özel donanım ve yazılım gerektiriyordu. Çoğu İnternet yönlendiricisinin operatörü, bant genişliği izleme ve faturalama ile ilgili endişeler nedeniyle IP çoklu yayını devre dışı bıraktığından, Mbone, mevcut İnternet altyapısı üzerinden çok noktaya yayın yapabilen ağları bağlamak için oluşturuldu.

Günümüzde farklı şekillerde söylediğimiz “İnternette Gezinmek(Surfing the Internet)” terimi Jean Armor Polly tarafından icat edilmiştir.

1993: 1993'ten 1998'e kadar InterNIC olarak da bilinen Ağ Bilgi Merkezi (NIC), Etki Alanı Adı Sistemi (DNS) etki alanı adı tahsillerinden ve X.500 dizin hizmetlerinden birincil olarak sorumlu organizasyondu. 1972'deki başlangıcından 1 Ekim 1991'e kadar, şimdi SRI International olarak bilinen Stanford Araştırma Enstitüsü tarafından yönetildi ve Jake Feinler tarafından yönetildi. Ekim 1991'den 18 Eylül 1998'e kadar Network Solutions tarafından yönetildi. Bundan sonra sorumluluk İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu (ICANN) tarafından üstlenildi.

Netscape web tarayıcısı bir zamanlar baskındı ancak ilk tarayıcı savaşında Internet Explorer ve diğer rakipleri karşısında kaybetti, pazar payı 1990'ların ortalarında yüzde 90'dan 2006'da yüzde 1'in altına düştü. Netscape, web sayfalarının istemci tarafı kodlaması için en yaygın kullanılan dil olan JavaScript programlama dilini yarattı. Şirket ayrıca, halefi TLS devralmadan önce çevrimiçi iletişimleri güvence altına almak için kullanılan SSL’yi geliştirdi. Netscape Navigator 1.22;

Wikipedia

1995: NSF-NET tamamen araştırma amaçlı ağ haline dönüşmüş ve ABD’nin omurga trafiği ticari ağ işleticilerinin (Sprint, MCI) üzerinden iletilmeye başlamıştır.

1996: Google, Ocak 1996'da Larry Page ve Sergey Brin tarafından, ikisi de Stanford, California’daki Stanford Üniversitesi’nde doktora öğrencisi iken bir araştırma projesi olarak başladı. Proje başlangıçta resmi olmayan bir “üçüncü kurucu”, orijinal Google Arama motoru için kodun çoğunu yazan, ancak Google’ın resmi olarak bir şirket olarak kurulmasından önce ayrılan baş programcı Scott Hassan’ı içeriyordu; Hassan robotik alanında kariyer yapmaya devam etti ve 2006 yılında Willow Garage şirketini kurdu. Google’ın ilk üretim sunucusu;

Wikimedia Commons

2000: 90 Milyon Sunucu, 68 Milyon WWW sitesi, 391 Milyon Düzenli İnternet Kullanıcısı, % 7 Çevrimiçi Dünya Nüfusu, % 34 İngilizce Konuşan Dünya, Yeni Üst Düzey Domainler (TLD).

iienstitu

Üst Düzey Domainler

Kasım 2000'de, küresel İnternet topluluğu genelinde yapılan kapsamlı tartışmalardan sonra, ICANN Kurulu, 1980'lerden bu yana İnternet’e ilk küresel TLD eklenmesine dahil edilecek yedi TLD teklifi seçti. Seçilen TLD’ler şunlardı: .aero (hava taşımacılığı endüstrisi için), .biz (işletmeler için), .coop (kooperatifler için), .info (tüm kullanımlar için), .museum (müzeler için), .name (bireyler için ) ve .pro (meslekler için). Günümüzde bazı TLD’ler tükenmeye mi başlıyor? .com örneğin?

Sonuç

Şu an için internet, yeni yüzyılın en büyük iletişim ve reklam araçlarının başında gelmektedir. İnternetin ticari kullanımının yanı sıra pek dikkate alınmayan diğer bir yönü de toplumlar üzerindeki sosyal etkileridir. Bu konudaki tartışmalar internetin yaygın olarak kullanıldığı batı ülkelerinde uzun bir süredir yapılmaktadır.

Ayrıca ülkeler arasındaki varolan fiziksel sınırları ortadan kaldırması ve değişik kültürlerdeki milyonlarca insanı ortak bir ortam üzerinde bir araya getirmesi bugüne kadar hiç düşünülmemiş bir dizi sorunu da beraberinde kaçınılmaz olarak getirmektedir. Bu yapısından dolayı kullanım yaygınlaştıkça internetin değişik sosyolojik ve psikolojik etkileri baskın olarak ortaya çıkmaktadır. Bu değişiklere yönelik olarak toplumlar politik, ticari, dışa bağımlılığı azaltıcı (bilgi emperyalizmi tehlikesine karşı), ahlaki ve kültürel konularda kısa bir süre sonra karşılaşacakları sorunları en aza indirebilmek için gerekli önlemleri ve düzenleyici kuralları oluşturmak zorunluluğundadır.

WikipediaİTÜBİDBResearchGate

--

--